નવા ઉજ્જવલા 2.0 કનેક્શનની અરજી કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ઉજ્જવલા 2.0 હેઠળ કનેક્શન મેળવવા માટે પાત્રતાના માપદંડ

  1. અરજદાર (માત્ર મહિલા) ની ઉંમર ઓછા માં ઓછી 18 વર્ષની હોવી જોઈએ.
  2. તે જ ઘરમાં કોઈપણ OMC તરફથી અન્ય કોઈ એલપીજી કનેક્શન ન હોવું જોઈએ.
  3. નીચેનામાંથી કોઈપણ કેટેગરીની પુખ્ત વય ની મહિલા - SC, ST, પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના (ગ્રામીણ), સૌથી પછાત વર્ગો (MBC), અંત્યોદય અન્ના યોજના (AAY), ચા અને ભૂતપૂર્વ ચાના બગીચાની આદિવાસીઓ, વનવાસીઓ, અહીં રહેતા લોકો 14-પોઇન્ટની ઘોષણા અનુસાર SECC પરિવારો (AHL TIN) અથવા કોઈપણ ગરીબ પરિવાર હેઠળ નોંધાયેલા ટાપુઓ અને નદી ટાપુઓ.

જરૂરી દસ્તાવેજો

  1. તમારા ગ્રાહકને જાણો (KYC)
  2. ઓળખના પુરાવા તરીકે અરજદારનું આધાર કાર્ડ અને સરનામાના પુરાવાના કિસ્સામાં અરજદાર આધારમાં ઉલ્લેખિત સરનામે જ રહેતો હોય (આસામ અને મેઘાલય માટે ફરજિયાત નથી).
  3. રાજ્ય દ્વારા જારી કરાયેલ રેશન કાર્ડ જેમાંથી અરજી કરવામાં આવી રહી છે / અન્ય રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રમાણિત કુટુંબ રચના અથવા પરિશિષ્ટ 1 (સ્થળાંતરિત અરજદારો માટે) મુજબ સ્વ-ઘોષણા કરતો દસ્તાવેજ
  4. સીરીયલ નંબર 3 મુજબ લાભાર્થી અને પરિવારના પુખ્ત વય ના સભ્યોનો આધાર
  5. બેંક એકાઉન્ટ નંબર અને IFSC
  6. પરિવાર ની સ્થિતિ ને સમર્થન આપવા માટેપૂરક KYC

અરજદારો વિતરક પાસે અરજી સબમિટ કરીને અથવા ઑનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા વિનંતી સબમિટ કરીને તેમની પસંદગીના કોઈપણ વિતરકને અરજી કરી શકે છે. ઓનલાઈન પોર્ટલ.